PRIMARIA COMUNEI PILU

ANUNTURI DE ACHIZITIE

                           Anunt de atribuire

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-03-2009 10:25

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA
PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
I.2)
I.1)
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR
AUTORITATI CONTRACTANTE
NU
Autoritate regionala sau locala
Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
COMUNA PILU (PRIMARIA COMUNEI PILU JUD. ARAD)
Adresa postala: PILU,NR.69,JUD ARAD, Localitatea: Pilu, Cod postal: 317255,
Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIA COMUNEI PILU, Tel. 0257353800, In
atentia: D-REI CONSILIER JURIDIC, Email: primariapilu69@artelecom.net, Fax:
0257353800, Adresa internet (URL): www.primariapilu.uv.ro

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Valoarea totala a contractului: 49000.00 RON
INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt: 71384/29.01.2009
Denumire contract: SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE A TRAFICULUI RUTIER
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE A TRAFICULUI RUTIER
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: COMUNA PILU DN 79 A LOCALITATILE PILU SI
VARSAND
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII SUPRAVEGHERE TRAFIC RUTIER
63712700-0 Servicii de control al traficului (Rev.2)
63712710-3 Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.3) Anuntul implica
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
(CONTRACTELOR)
II.2)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49,000.00 RON Fara TVA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 257 Denumirea: CONTRACT DE SERVICIISUPRAVEGHERE
A TRAFICULUI RUTIER
V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 10/03/2009
V.2) NUMARUL DE OFERTE PRIMITE 1
NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A
FOST ATRIBUIT CONTRACTUL
V.3)
SC BENEFIC SRL
Adresa postala: P-ta 1 Mai nr.4-5 jud.Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal:
400141, Romania, Tel. 0264437385, Email: office@infobenefic.ro, Fax:
0264437387, Adresa internet (URL): www.infobenefic.ro
V.4) INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 49,000.00 Moneda: RON Fara TVA
CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu

Anunt de atribuire Detalii Serviciul de supraveghere a traficului rutier